RYBÁŘ, Radovan. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR (Moravian creative life after origin of Czechoslovakian state). In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. 2009th ed. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. p. 123-126. ISBN 978-80-254-4000-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moravský výtvarný život po vzniku ČSR
Name in Czech Moravský výtvarný život po vzniku ČSR
Name (in English) Moravian creative life after origin of Czechoslovakian state
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2009. vyd. Brno, Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. p. 123-126, 4 pp. 2009.
Publisher Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00035157
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-254-4000-1
Keywords (in Czech) Československo za 1.republiky; Morava; výtvarné umění; spolková činnost; střediska výtvarného života; výstavní činnost
Keywords in English Czechoslovakia (first republic); Moravia; creative art; federal activity; centres of creative life; exhition activity
Tags centres of creative life, creative art, Czechoslovakia (first republic), exhition activity, federal activity, Moravia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Changed: 27/2/2013 10:15.
Abstract
Problematika vývoje výtvarného dění na Moravě těsně po vzniku samostatného československého státu. Popis spolkové činnosti a tvorby výtvarníků v Brně, Hodoníně a Olomouci na základě novinových článků, zejména z Lidových novin dvacátých let 20.století. Vzájemné spolužití a ovlivňování českých a německých umělců v jednotlivých moravských kulturních střediscích. Odlišný vývoj a Praze, v Čechách a na Moravě.
Abstract (in English)
Problems of development creative events in Moravia close origin of independens Czechoslovakian state. Description of federal activities and creation of articts in Brno, Hodonín and Olomouc base on newspapers articles especially from Lidové noviny from twenties in 20th century life and influence Czech and German artiets in particulerr Moravian cultural centres. Different development and character of social world, creative and cultural life in Prague, Bohemia and Moravia.
PrintDisplayed: 26/5/2022 10:07