SVOBODOVÁ, Hana. Comparison of selected CAP measures in the Czech Republic and Republic of Slovenia. Dela. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakulte, 2008, sv. 30, p. 123-138. ISSN 1854-1089.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comparison of selected CAP measures in the Czech Republic and Republic of Slovenia
Name in Czech Primerjava izbranih ukrepov skupne kmetijske politike med Češko republiko in Slovenijo
Authors SVOBODOVÁ, Hana.
Edition Dela, Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakulte, 2008, 1854-1089.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Czech Republic; Republic of Slovenia; Common Agricultural Policy; less favoured areas; organic farming; early retirement; agro-tourism
Tags agro-tourism, Common Agricultural Policy, Czech Republic, early retirement, less favoured areas, organic farming, Republic of Slovenia
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:04.
Abstract
Czech Republic and Republic Slovenia have been already four years members of European Union. Membership in EU requires adopting of European legal order, in agricultural adopting of Common Agricultural Policy (CAP) which brought many changes into both agricultural sectors. This article deals with selected measures of CAP and tries to describe their settings and differences in both countries. Also case study is included – comparison of selected measures in one Czech and one Slovene region and interview with farmers in both countries and their opinions about CAP.
Abstract (in Czech)
Češka republika in Slovenija sta že štiri leta članici Evropske zveze, kar med drugim tudi pomeni, da sta prevzeli evropski pravni red in se prilagodili skupni kmetijski politiki (SKP), ki je v obeh državah prinesla številne spremembe agrarnega sektorja. Izpostavjeni so izbrani ukrepi SKP, njihova vzpostavitev in razlike med državama, za boljšo pojasnitev je bila v raziskavo vključena študija primera v Sloveniji in na Češkem.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CZ_vs_SI_article_dela.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

CZ_vs_SI_article_dela.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.doc
File type
Word (application/msword)
Size
5,2 MB
Hash md5
9416be4a0fc62e342fb4622ac31cbba1
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04

CZ_vs_SI_article_dela.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
69,3 KB
Hash md5
07971d05158a1869df54bf37f850e911
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:08

CZ_vs_SI_article_dela.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/823114/CZ_vs_SI_article_dela.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1008,6 KB
Hash md5
d83b06d9e10d1db10497c5ac7d9a6e8f
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 1. 2023 21:23