NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ (The Objective Indicators of Physical Inactivity in South-Moravian and Vysočina Districts in the Light of the Results of Research IPAQ). In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. p. 106-112. ISBN 978-80-210-4716-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ
Name in Czech Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ
Name (in English) The Objective Indicators of Physical Inactivity in South-Moravian and Vysočina Districts in the Light of the Results of Research IPAQ
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef MITÁŠ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Sport a kvalita života 2008, p. 106-112, 2008.
Publisher FSpS MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00035180
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4716-7
Keywords in English Sitting BMI IPAQ questionnaire inactivity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 14/4/2011 16:01.
Abstract
Cílem studie je poukázat na inaktivitu obyvatel krajů Jihomoravského a Vysočina. Inaktivita byla sledována v pracovních a víkendových dnech z dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvoří 2197 mužů a 2280 žen z krajů Jihomoravského a Vysočina. Pro zjištění údajů byl využit mezinárodní dotazník International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - krátká verze. Nejčastější provozovanou PA je jízda na kole, čemuž nahrávají i přírodní podmínky obou krajů. Je nutné tento trend udržet a dále rozšiřovat.
Abstract (in English)
The aim of the study is to review physical inactivity (PI) of inhabitants of the regions South Moravia and Vysočina. Observed inactivity was sitting in working days and in weekend days presented in IPAQ questionnaire. 2197 males and 2280 females participated in this study. Short self-administered version of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to collect data. The most favorite PA is cycling which is in agreement with conditions of physical environment. There is necessary to support and improve this trend.
Links
MSM6198959221, plan (intention)Name: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:12