HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM a Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regenerační a sportovní masáž
Název česky Regenerační a sportovní masáž
Název anglicky Regenerative and Sport Massage
Autoři HANSGUT, Vladimír (203 Česká republika, garant), Kateřina KAPOUNKOVÁ (203 Česká republika), Hana BUBNÍKOVÁ (203 Česká republika), Jiří NYKODÝM (203 Česká republika) a Petr HUTA (203 Česká republika).
Vydání Brno, Sport a kvalita života 2008, 1 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00035181
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-4716-7
Klíčová slova anglicky Sport massage regeneration civilization problems
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D., učo 236. Změněno: 30. 3. 2010 10:45.
Anotace
Současný způsob života vede k defektům pohybového ústrojí (civilizační choroby). Z tohoto důvodu naše Fakulta sportovních studií zařadila do nabídky předmětů Regenerační a sportovní masáž. První vydání našeho DVD obsahuje 2 části - teoretickou a praktickou. Cíl tohoto DVD je zřejmý - projít postupně metody tohoto předmětu. Nestačí znát všechny skupiny a druhy masérských hmatů a dokonce nestačí umět je zručně a správně provádět. Sportovní masáž složená z těchto prvků vznikne až tehdy, když hmaty provádíme ve správném pořadí,tedy uspořádaně.
Anotace anglicky
The present life style leads to defects of motoric system (civilization problems). For that reason our Faculty of sport education (FSpS) put on to the portfolio of REGENERATIVE AND SPORT MASSAGE. First edition of our DVD contains two basic parts - theoretical and practical. Its objective is simple - to follow methods of this activity step by step. Knowledge of various kinds and types of massage touches is not sufficient and neither is their handy and correct application. Sport massage made up of these parts is complete only after when the touches are applied in correct order.
VytisknoutZobrazeno: 19. 7. 2019 04:09