HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM and Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž (Regenerative and Sport Massage). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regenerační a sportovní masáž
Name in Czech Regenerační a sportovní masáž
Name (in English) Regenerative and Sport Massage
Authors HANSGUT, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor), Kateřina KAPOUNKOVÁ (203 Czech Republic), Hana BUBNÍKOVÁ (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic) and Petr HUTA (203 Czech Republic).
Edition Brno, Sport a kvalita života 2008, 1 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00035181
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4716-7
Keywords in English Sport massage regeneration civilization problems
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D., učo 236. Changed: 30/3/2010 10:45.
Abstract
Současný způsob života vede k defektům pohybového ústrojí (civilizační choroby). Z tohoto důvodu naše Fakulta sportovních studií zařadila do nabídky předmětů Regenerační a sportovní masáž. První vydání našeho DVD obsahuje 2 části - teoretickou a praktickou. Cíl tohoto DVD je zřejmý - projít postupně metody tohoto předmětu. Nestačí znát všechny skupiny a druhy masérských hmatů a dokonce nestačí umět je zručně a správně provádět. Sportovní masáž složená z těchto prvků vznikne až tehdy, když hmaty provádíme ve správném pořadí,tedy uspořádaně.
Abstract (in English)
The present life style leads to defects of motoric system (civilization problems). For that reason our Faculty of sport education (FSpS) put on to the portfolio of REGENERATIVE AND SPORT MASSAGE. First edition of our DVD contains two basic parts - theoretical and practical. Its objective is simple - to follow methods of this activity step by step. Knowledge of various kinds and types of massage touches is not sufficient and neither is their handy and correct application. Sport massage made up of these parts is complete only after when the touches are applied in correct order.
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:03