NECKÁŘ, Jan. Evropská měnová unie (European Monetary Union). In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. p. 269 - 273. ISBN 978-80-7380-155-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropská měnová unie
Name (in English) European Monetary Union
Authors NECKÁŘ, Jan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vydání. Plzeň, Finanční a daňové právo, p. 269 - 273, 5 pp. 2009.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00035217
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-155-7
Keywords (in Czech) Evropská měnová unie; Hospodářská a měnová unie; euro; Evropská centrální banka; jednotná měnová politika; ECU; mechanismus směných kurzů; Evropský systém centrálních bank
Keywords in English European Monetary Union; Central European Bank; ECU
Tags Central European Bank, ECU, European monetary union
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 15/3/2009 21:27.
Abstract
Kapitola čtenáři přibližuje vývoj Evropské měnové unie, fungování Mechanismu směnných kurzů a ECU až po zavedení EURA jako jednotné měny zemí eurozóny.
Abstract (in English)
The chapter deals with the development of the European Monetary Union, the functioning of the Exchange Rate Mechanism and the ECU to the introduction of the Euro.
PrintDisplayed: 7/12/2023 18:59