BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR, Pavlína VAŘEKOVÁ and Barbora ZIMMEROVÁ. Partial Order Reduction for State/Event LTL. In Proceedings of the International Conference on Integrated Formal Methods (IFM'09). Berlin / Heidelberg, Germany: Springer Verlag, 2009. p. 307-321. ISBN 978-3-642-00254-0. doi:10.1007/978-3-642-00255-7_21.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Partial Order Reduction for State/Event LTL
Name in Czech Metoda partial order redukce pro State/Event LTL
Authors BENEŠ, Nikola (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luboš BRIM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana ČERNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SOCHOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína VAŘEKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Barbora ZIMMEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Berlin / Heidelberg, Germany, Proceedings of the International Conference on Integrated Formal Methods (IFM'09), p. 307-321, 15 pp. 2009.
Publisher Springer Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00065770
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-00254-0
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00255-7_21
UT WoS 000264553400021
Keywords in English Partial order reduction; state/event LTL; formal verification
Tags formal verification, partial order reduction, state/event LTL
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 30. 4. 2014 05:54.
Abstract
The main contribution of the paper is a partial order reduction technique for verification of state/event LTL properties. The core of the partial order reduction is a novel notion of sttuttering equivalence which we call state/event stuttering equivalence.
Abstract (in Czech)
Hlavním přínosem článku je představení metody partial order reduction pro verifikaci vlastností logiky state/event LTL. Jádrem metody je nová definice stuttering ekvivalence, kterou nazýváme state/event stuttering ekvivalence.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Realistic application of formal methods in component systems
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Techniques for automatic verification and validation of software nad hardware systems
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:51