Informační systém MU
DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe
Název česky Pevnost Evropa nebo vůdce ostatních? Identita a hodnoty v integrující se Evropě
Autoři DUFEK, Pavel (203 Česká republika, garant).
Vydání Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 1211-3247.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/09:00035304
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Evropská integrace; evropská identita; normativní obrat v evropských studiích; legitimita; společné hodnoty; afektivní dimenze občanství; kosmopolitismus; evropská zahraniční politika
Klíčová slova anglicky European integration; European identity; normative turn in EU studies; legitimacy; common values; affective dimension of citizenship; cosmopolitanism; European foreign policy
Štítky affective dimension of citizenship, common values, cosmopolitanism, European foreign policy, European identity, European Integration, legitimacy
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D., učo 4597. Změněno: 31. 3. 2009 14:47.
Anotace
The article represents a contribution to discussions about the basis, motives, and goals of European integration stimulated by the recent 'normative turn' in EU studies. Its aim is threefold: By addressing the issue of internal legitimacy of EU decision making, the author wishes to show that the European Union is in need of a public 'story' of European integration; however, a closer analysis suggests that there is much normative disagreement on values and principles that are supposed to define such 'Europeanness'. This is also relevant for Europe's role within the scene of international or global politics, where the EU aspires to become a leading actor or is supposed to do so by cosmopolitan-minded authors. Lastly, the text defends the usefulness of the traditional conceptual apparatus of political theory, which has = in relation to European integration = in recent times come under attack.
Anotace česky
Článek je příspěvkem do diskuse o základech, motivech a cílech evropské integrace, jež byla stimulována nedávným 'normativním obratem' v evropských studiích. Účel textu je trojí: Za prvé, na problému interní legitimity rozhodování na úrovni EU chce autor demonstrovat, že Evropská unie potřebuje veřejný 'příběh' evropské integrace. Bližší analýza nicméně napovídá, že o hodnotách a principech, které mají takové 'evropanství' definovat, panují silné normativní spory. To je, za druhé, podstané i pro pozici Evropy v oblasti mezinárodní či globální politiky, kde EU aspiruje na to, stát se vůdčím aktérem, či je takto alespoň chápána kosmopolitně orientovanými autory. Článek ta třetí obhajuje užitečnost tradičního pojmového aparátu politické teorie, jež byla = v souvislosti s evropskou integrací = v poslední době napadána.
Zobrazeno: 18. 7. 2024 13:12