DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, No 1, p. 44-62. ISSN 1211-3247.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe
Name in Czech Pevnost Evropa nebo vůdce ostatních? Identita a hodnoty v integrující se Evropě
Authors DUFEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, 1211-3247.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00035304
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Evropská integrace; evropská identita; normativní obrat v evropských studiích; legitimita; společné hodnoty; afektivní dimenze občanství; kosmopolitismus; evropská zahraniční politika
Keywords in English European integration; European identity; normative turn in EU studies; legitimacy; common values; affective dimension of citizenship; cosmopolitanism; European foreign policy
Tags affective dimension of citizenship, common values, cosmopolitanism, European foreign policy, European identity, European Integration, legitimacy
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D., učo 4597. Changed: 31/3/2009 14:47.
Abstract
The article represents a contribution to discussions about the basis, motives, and goals of European integration stimulated by the recent 'normative turn' in EU studies. Its aim is threefold: By addressing the issue of internal legitimacy of EU decision making, the author wishes to show that the European Union is in need of a public 'story' of European integration; however, a closer analysis suggests that there is much normative disagreement on values and principles that are supposed to define such 'Europeanness'. This is also relevant for Europe's role within the scene of international or global politics, where the EU aspires to become a leading actor or is supposed to do so by cosmopolitan-minded authors. Lastly, the text defends the usefulness of the traditional conceptual apparatus of political theory, which has = in relation to European integration = in recent times come under attack.
Abstract (in Czech)
Článek je příspěvkem do diskuse o základech, motivech a cílech evropské integrace, jež byla stimulována nedávným 'normativním obratem' v evropských studiích. Účel textu je trojí: Za prvé, na problému interní legitimity rozhodování na úrovni EU chce autor demonstrovat, že Evropská unie potřebuje veřejný 'příběh' evropské integrace. Bližší analýza nicméně napovídá, že o hodnotách a principech, které mají takové 'evropanství' definovat, panují silné normativní spory. To je, za druhé, podstané i pro pozici Evropy v oblasti mezinárodní či globální politiky, kde EU aspiruje na to, stát se vůdčím aktérem, či je takto alespoň chápána kosmopolitně orientovanými autory. Článek ta třetí obhajuje užitečnost tradičního pojmového aparátu politické teorie, jež byla = v souvislosti s evropskou integrací = v poslední době napadána.
PrintDisplayed: 20/7/2024 06:28