HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4, 17 pp. ISSN 1212-1185.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination
Name in Czech Filozofická a sociokulturní podmíněnost lidského pohybu jako předpúokladu kvality života
Authors HODAŇ, Bohuslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc, Univerzita Palackého, 2006, 1212-1185.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00035330
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) Společnost; kultura; hodnoty; kvalita života; pohyb; lidský pohyb; tělesná cvičení
Keywords in English Society; culture; values; quality of life; movement; human movement; physical exercises
Tags culture, human movement, movement, physical exercises, quality of life, Society, values
Changed by Changed by: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., učo 24977. Changed: 11/4/2010 10:26.
Abstract
This paper examines first the problem of health, further the problem of movement, respectively human movement and, consequently, the problem of physical exercises as a specific human movement behavior. It takes notice of the relation of physical exercises to the physical fitness oriented towards achievement and to the physical fitness oriented towards health. And, understandably, remains by this orientation towards health.Práce si všímá především problému zdraví, problému pohybu, resp. lidského pohybu, a odvozeně problému tělesných cvičení jako specifického lidského pohybového chování. Poukazuje na vztah tělesných cvičení k fyzické zdatnosti orientované na výkon a fyzické zdatnosti orientované zdravotně. A pochopitelně zůstává u zdatnosti orientované na zdraví.
Abstract (in Czech)
Práce si všímá především problému zdraví, problému pohybu, resp. lidského pohybu, a odvozeně problému tělesných cvičení jako specifického lidského pohybového chování. Poukazuje na vztah tělesných cvičení k fyzické zdatnosti orientované na výkon a fyzické zdatnosti orientované zdravotně. A pochopitelně zůstává u zdatnosti orientované na zdraví.
PrintDisplayed: 27/1/2022 10:00