HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination
Název česky Filozofická a sociokulturní podmíněnost lidského pohybu jako předpúokladu kvality života
Autoři HODAŇ, Bohuslav (203 Česká republika, garant).
Vydání Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc, Univerzita Palackého, 2006, 1212-1185.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/06:00035330
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky Společnost; kultura; hodnoty; kvalita života; pohyb; lidský pohyb; tělesná cvičení
Klíčová slova anglicky Society; culture; values; quality of life; movement; human movement; physical exercises
Štítky culture, human movement, movement, physical exercises, quality of life, Society, values
Změnil Změnil: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., učo 24977. Změněno: 11. 4. 2010 10:26.
Anotace
This paper examines first the problem of health, further the problem of movement, respectively human movement and, consequently, the problem of physical exercises as a specific human movement behavior. It takes notice of the relation of physical exercises to the physical fitness oriented towards achievement and to the physical fitness oriented towards health. And, understandably, remains by this orientation towards health.Práce si všímá především problému zdraví, problému pohybu, resp. lidského pohybu, a odvozeně problému tělesných cvičení jako specifického lidského pohybového chování. Poukazuje na vztah tělesných cvičení k fyzické zdatnosti orientované na výkon a fyzické zdatnosti orientované zdravotně. A pochopitelně zůstává u zdatnosti orientované na zdraví.
Anotace česky
Práce si všímá především problému zdraví, problému pohybu, resp. lidského pohybu, a odvozeně problému tělesných cvičení jako specifického lidského pohybového chování. Poukazuje na vztah tělesných cvičení k fyzické zdatnosti orientované na výkon a fyzické zdatnosti orientované zdravotně. A pochopitelně zůstává u zdatnosti orientované na zdraví.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2022 23:14