BLAHUTKOVÁ, Marie a Jiří DAN. Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 127-132, 6 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods
Název česky Zdraví a osobní pohoda: Některé nové přístupy a metody posuzování
Autoři BLAHUTKOVÁ, Marie a Jiří DAN.
Vydání první. Brno, CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION, od s. 127-132, 6 s. School and Health 21, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-041-8
Klíčová slova česky ASS-SYM; duševní zdraví; prožívaná duševní pohoda; posuzování duševní pohody
Klíčová slova anglicky ASS-SYM; assessment methods; mental health; well-being; assessment of well-being
Štítky ASS-SYM, assessment methods, assessment of well-being, mental health, well-being
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126. Změněno: 16. 3. 2010 18:30.
Anotace
The paper presents different approaches to the concept of health. The concept of well-being is one of the possibilities in exploring mental health. Three aspects of well being assessment are presented. 2 strategies of well being assesment are described and the Day Reconstruction Method is discussed. The ASS-SYM self assessment scale by G. Krampen is recommended.
Anotace česky
V článku uvádíme různá chápání pojmu zdraví. Koncept well-being je jednou z možností zkoumání mentálního zdraví. Zabýváme se 3 aspekty hodnocení osobní pohody, popisujeme 2 strategie hodnocení well-being, zmiňujeme Day Reconstruction Method. Z nových sebeposuzovacích škál upozorňujeme na sebeposuzovací škálu G. Krampena ASS-SYM.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2020 04:43