HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 pp. ISBN 83-89630-80-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture
Name in Czech Reflexe společenských změn ve vývoji tělesné kulktury
Authors HODAŇ, Bohuslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Warsaw, Poland, Physical Activity in the Integrating Europe, 9 pp. 2005.
Publisher Akademia Wychowania Fizycznego
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/05:00035353
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 83-89630-80-X
Keywords (in Czech) Tělesná výchova; sport; rekreace; pudy; mýty; rituály
Keywords in English Physical education; sport; recreation; instincts; myths; rituals
Tags instincts, Myths, Physical Education, recreation, rituals, sport
Changed by Changed by: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., učo 24977. Changed: 11/4/2010 10:28.
Abstract
The author proposes his consideration about the different positions and importance of physical education, sport and recreation in dependence on the development of socio-cultural changes. In doing so, he bases his reasoning on the substance of physical exercises and differences in their evolution related to the basic human instincts, individual and group survival, preservation of the species, games as well as of myths and rituals.
Abstract (in Czech)
Autor předkládá úvahu o různém postavení a významu tělesné výchovy, sportu a rekreace v závislosti na vývoji společensko-kulturních změn. Vychází přitom z podstaty tělesných cvičení a rozdílnosti jejich vývoje, souvisejících se základními lidskými pudy, individuálního a skupinového přežití, zachování druhu, herního i s funkcí mýtů a rituálů.
PrintDisplayed: 19/1/2022 09:38