ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. Vyd. 2. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 573 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Novočeská skladba
Authors ŠMILAUER, Vladimír.
Edition Vyd. 2. V Praze, 573 s. 1966.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 1/8/2022 09:44.
PrintDisplayed: 6/12/2022 08:37