Informační systém MU
RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda
Název anglicky Remarks on the Case Law of the Regional Courts in the Matters of Local Referendum
Autoři RIGEL, Filip (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008), od s. 455-476, 22 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00035394
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4784-6
Klíčová slova česky Místní referendum; krajské soudy; správní soudnictví
Klíčová slova anglicky Local Referendum; Regional Courts; Administrative Justice
Štítky Administrative justice, local referendum, Regional Courts
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., učo 53621. Změněno: 17. 4. 2009 11:41.
Anotace
Místní referendum je nejrozšířenějším a nejdůležitějším nástrojem přímé demokracie v České republice. Soudní přezkum místního referenda je zaručen prostřednictvím soudního řádu správního. Návrhem se u soudu lze domáhat: určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, vyhlášení místního referenda, vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu nebo vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu. K uvedeným řízením jsou příslušné krajské soudy (kasační stížnost ve věcech místního referenda není přípustná). Předkládaný příspěvek se zaměřuje na rozhodovací činnost krajských soudů ve vypočtených věcech.
Anotace anglicky
Local referendum is the most widespread and the most important form of direct democracy in the Czech Republic. Judicial review of local referendum is guaranteed by the Code of Administrative Justice. It is possible by a petition to the court to seek: determination that the proposal for holding a local referendum has no faults, announcement of a local referendum, declaration of the decision made in a local referendum being invalid or declaration of the vote made in a local referendum being invalid. The bodies competent to hear the petitions mentioned above are the regional courts (a cassation complaint in matters of a local referendum is inadmissible). This paper focuses on the judicial activity of the regional courts in relevant matters.
Zobrazeno: 25. 1. 2022 10:06