LASÁK, Jan. Tanec v temnotách (Svoboda usazování ve smyslu čl. 43 a 48 SES a přeshraniční fúze národních obchodních společností). Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2009, 1. ročník, č. 4, p. 91 - 96. ISSN 1803-6554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tanec v temnotách (Svoboda usazování ve smyslu čl. 43 a 48 SES a přeshraniční fúze národních obchodních společností)
Authors LASÁK, Jan.
Edition Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck, 2009, 1803-6554.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Changed by Changed by: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Changed: 18/4/2009 19:10.
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:14