MASAŘÍK, Michal, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Nádorové markery u karcinomu prostaty (Tumor markers in prostate carcinoma). In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nádorové markery u karcinomu prostaty
Name (in English) Tumor markers in prostate carcinoma
Authors MASAŘÍK, Michal, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vojtěch ADAM and René KIZEK.
Edition XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-4830-0
Keywords in English prostate carcinoma; metallothionein; prostatic specific antigen; AMACR
Tags AMACR, metallothionein, prostate carcinoma, prostatic specific antigen
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Changed: 20/4/2009 09:49.
Abstract
Karcinom prostaty představuje druhou nejrozšířenější malignitů u mužů. Běžně používaným marker pro diagnostiku tohoto onemocnění je prostatický specifický antigen (PSA). Z literatury vyplývá, že PSA není úplně spefický. Tato studie se snaží o analýzu metalothioneinu a alfa-methylacyl-CoA racemásy jako možných nových markerů v diagnostice nádoru prostaty.
Abstract (in English)
Prostate cancer is the most common malignant tumor in males and the second leading cause of cancer death. Although the use of prostate-specific-antigen (PSA) screening has led to the earlier detection of prostate cancer, the impact of PSA screening on cancer-specific mortality is still unknown. This study describes analysis of metallothionein and alpha-methylacyl-CoA-racemase as a potential new tumor markers.
Links
GP301/09/P436, research and development projectName: Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu.
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 16/6/2024 08:33