EN

Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele

JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele
Název česky Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele
Název anglicky Metodology of foreign language teaching and teacher professionalization
Autoři JANÍKOVÁ, Věra.
Vydání Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo), 2009.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Foreign language teacher; professional; university teacher training; psychology; autonomy; education;FLT methodology.
Štítky Education, FLT methodology., Foreign language teacher, professional, psychology, university teacher training
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 4. 1. 2010 19:08.
Anotace
Současné snahy o výraznější profesionalizaci učitelské profese se vyznačují tím, že se odklání od zjednodušeného pojetí role učitele jako zprostředkovatele poznatků žákům, přičemž pojem profesionalita učitele je chápán v jeho nejširším významu, jež vnímá učitele jako odborníka, který usnadňuje procesy učení a vytváří příznivé podmínky a podnětné příležitosti k všestrannému rozvoji každého žáka. Toto chápání znamená zvýšené nároky na vysokoškolskou přípravu budoucích učitelů, která poskytuje poznatkovou bázi učitelství i profesně specifické vědění tak, aby si student mohl aktivně konstruovat a osvojovat učitelskou profesi. Vedle pedagogické psychologie a obecné didaktiky v tomto procesu sehrávají významnou roli oborové didaktiky. O tom, jaké jsou jejich možnosti i případná omezení, se pokusíme zamyslet na příkladu didaktiky cizích jazyků.
Anotace anglicky
The present-day efforts to professionalize the vocation of teachers have in common that they abandon the simplified concept of teachers as mediators of knowledge to pupils. The term professionalism is now understood more widely. It views the teacher as a professional who simplifies the pupils learning process and creates favorable conditions and inspirational opportunities for every pupils development. This concept implies increased demands on university training of future teachers which is supposed to provide them with knowledge and professional competence and thus enable active construction and acquisition of the vocation. Besides psychology for teachers and general teaching methodology, the foreign languages teaching methodology plays a crucial part in this process. What potentials and limitations the FLT methodology has is the focus of this paper.
Návaznosti
GA406/05/2107, projekt VaVNázev: Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 08:18

Další aplikace