KYSELA, Petr and Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní - pohled chirurga (Acute abomen - a surgeon´s view). Česká radiologie, Praha: Galén, 2008, vol. 62, suppl 1, p. 33-34. ISSN 1210-7883.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Náhlé příhody břišní - pohled chirurga
Name in Czech Náhlé příhody břišní - pohled chirurga
Name (in English) Acute abomen - a surgeon´s view
Authors KYSELA, Petr and Zdeněk KALA.
Edition Česká radiologie, Praha, Galén, 2008, 1210-7883.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) náhlá příhoda břišní;zobrazovací metody
Keywords in English acute abdomen; imaging
Tags acute abdomen, imaging
Changed by Changed by: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D., učo 18004. Changed: 25/4/2009 21:40.
Abstract
Přehledový článek diskutující přínos zobrazovacích metod v racionální diagnostice náhlých příhod břiních
Abstract (in English)
A survey discussing worth of imaging methods in the reasonable diagnostics of acute abdomen
PrintDisplayed: 8/4/2020 21:25