JANÍKOVÁ, Věra. Auf dem Weg zur Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung. In Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2009. s. 104-113, 10 s. ISBN 978-3-643-50024-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Auf dem Weg zur Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung.
Název česky Příprava učitelů němčiny jako cizího jazyka v evropském kontextu.
Název anglicky Towards the Europeanization of University Training of Teachers of German.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Wien, Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. od s. 104-113, 10 s. 2009.
Nakladatel LIT Verlag
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00035499
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-643-50024-3
Klíčová slova česky internacionalize; vysokoškolská příprava učitelů němčiny; evropský projekt
Klíčová slova anglicky internationalization; university training of future teachers of German; european project
Štítky european project, internationalization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 10. 5. 2009 20:57.
Anotace
Die Internationalisierung bzw. Europäisierung ist im Zuge des Bologna-Prozesses auch in der universitären Fremdsprachenlehrerausbildung immer stärker zu spüren. Diese Internationalisierung geht von marginalen Einzelaktivitäten aus, betrifft aber auch immer mehr die zentrale Strategie der jeweiligen Hochschule oder Universität. Der Beitrag bietet ein kurzes Statement dazu, wie sich der Internationalisierungsprozess auf der Makroebene (Fakultät einer Universität) sowie auf der Mikroebene (Institut, Lehrstuhl) konkretisieren lässt, und zwar in der DaF-Lehrerausbildung am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno.
Anotace česky
V souladu s Boloňským procesem je i v oblasti vysokoškolské přípravy budoucích učitelů cizích jazyků stále intenzivněji uplatňována snaha o její internacionalizaci. Ta ve své podstatě začíná u individuální spolupráce, postupně však tvoří jednu z klíčových strategií univerzit i jiných typů vysokých škol. V příspěvku je představen proces internacionalizace na příkladu PdF MU a jednoho jejího pracoviště, kterým je katedra německého jazyka a literatury.
Anotace anglicky
Following the Bologna Process, internationalization or europeanization has become more significant also within the scope of university training of future teachers of German. The internationalization is often initiated in marginal or individual activities but it is increasingly the concern of the crucial strategy of the particular university. The paper offers a brief statement on how the process of internationalization on macro level (a faculty of a university) as well as on micro level (department) may be performed, based on the example of training future teachers of German at the Department of German Language and Literature of the Faculty of Education of the Masaryk-University in Brno.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2020 20:41