KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie a praxe projektové výuky
Name in Czech Teorie a praxe projektové výuky
Name (in English) The Theory and practise of project teaching
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. dotisk 1. vydání. Brno, 160 pp. svazek č. 100, 2009.
Publisher MU Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00035511
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4142-4
Keywords (in Czech) projekt; projektová výuka; projektová metoda
Keywords in English project; project teaching; project method
Tags project, project method, project teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 23. 8. 2013 23:22.
Abstract
Publikace shrnuje teoretická východiska projektové výuky včetně jejího historického kontextu. Definuje pojmy projekt, projektová metoda, projektová výuka a její charakteristické znaky. Zabývá se přípravou studentů na projektovou výuku a zahrnuje výzkum zaměřený na učitelovo pojetí projektové výuky a zkušenosti studentů s přípravou a realizací projektů v praxi.
Abstract (in English)
The book contens the theory of project teaching including its historical context. It define project, project method, project teaching and its typical signs. Id describes how to prepare students for project teaching and includs the research the teachers contens of project teaching and the students experiences with project planning and realizing.
Links
LS20006, research and development projectName: Podpora práce učitelů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to teachers' work
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 11:36