ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odraz minulosti v pomístních jménech
Název anglicky Reflection of the history in the minor place-names
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, 2009.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00035547
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky onomastika; pomístní jména; anoikonyma
Klíčová slova anglicky onomastic; anoiconyms
Štítky anoiconyms, Onomastic
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 15. 3. 2010 16:18.
Anotace
Přednáška seznamuje s pomístními jmény (anoikonymy) na katastru městské části Brno-Líšeň. Materiálové východisko představuje soubor pomístních jmen získaných terénním výzkumem u informátorů různých generací. Ke jménům je připojen výklad postihující jejich motivaci, jazykové zvláštnosti a zasazení do rámce systému pomístních jmen Čech, Moravy a Slezska. V některých případech je tento korpus doplněn excerpcí dokladů pomístních jmen z archivních pramenů. Studie je koncipována jako "virtuální procházka" po Líšni a je doprovázena mapovými výřezy. Přednáška představuje pomístní jména jako bohatství, které je dobré uchovávat i pro příští generace, neboť přináší cenné svědectví o minulosti, a jeho znalost přispívá k spjatosti člověka s místem, v němž žije.
Anotace anglicky
The lecture brings an analysis of anoikonyms (minor place names) on the territory of the Brno-Líšeň district. The material source is a corpus of anoikonyms built on the basis of explorations carried out in Líšeň from respondents belonging to various generations. The names are accompanied by explanations dealing with their motivation, their specific language features and are placed into the system of Czech, Moravian and Silesian anoikonyms. In several cases, the corpus is enlarged by excerpts of place names from archives. The lecture is conceived as a virtual tour of Líšeň, accompanied by references to map sections. The aim of the study is to present anoikonyms as a treasure that should be preserved for future generations, since they bring valuable testimonies about the past - the kind of knowledge that helps to strengthen people s relationship to the place they inhabit.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 12:20