Informační systém MU
HARVEY, John H. The psychology of loss as a lens to a positive psychology. American Behavioral Scientist. 2001, roč. 44, č. 5, s. 838-853.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The psychology of loss as a lens to a positive psychology
Autoři HARVEY, John H.
Vydání American Behavioral Scientist, 2001.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., učo 668. Změněno: 23. 5. 2009 17:07.
Zobrazeno: 19. 10. 2021 12:06