SIEGLOVÁ, Naděžda. Básnický prostor. In Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. s. 51 - 61, 10 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Básnický prostor
Název česky Básnický prostor
Název anglicky Space for Poetry
Autoři SIEGLOVÁ, Naděžda.
Vydání Olomouc, Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století, od s. 51 - 61, 10 s. Reflexe české tvorby a recepce, 2004.
Nakladatel Votobia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7220-185-9
Klíčová slova česky literatura pro děti a mládež; próza; poezie; nové cesty v příbězích pro děti; pohádka; mýty; legendy; teorie literatury pro mládež
Klíčová slova anglicky literatura pro děti a mládež; próza; poezie; reception; Czech Juvenile Literature in the 1990ths; myths; legends; fairy tales; fables
Štítky fables, fairy tales, Legends, Myths, poezie, próza, Reception
Změnil Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 29. 5. 2009 16:58.
Anotace
Publikace je týmovou prací. Obsahuje sedm problémových okruhů, které se v 90. letech v českém literárním kontextu jeví jako klíčové a obsahuje 21 samostatných studií, které pod vedením Svatavy Urbanové zpracovalo dvanáct českých a slovenských badatelů. Ve zvolených okruzích je věnována pozornost vztahu obrazu a textu v knihách pro malé děti, sleduje se vypravěčova role v autorských pohádkách, proměna hrdiny v příbězích o dětech, neopomíjí se vliv populární epiky na tvorbu dívčích románů, adaptační postupy v převyprávění mýtů, legend, pohádek, pověstí a bajek, sleduje se komiks, kreslené seriály a obrázkové knihy, stejně jako vazba literatury na film a další mediální formy (např. na CD-romu pro děti). V závěru se sleduje kritické ohlasy na LPM v ČR a na Slovensku.
Anotace anglicky
The publication is the work of a team of experts. It deals with seven issues which have proved to be of key importance in the Czech literary context of the 1990s and includes 21 separate studies written by 12 Czech and Slovak literary researchers le by Svatava Urbanova. Within the chosen issues, the studies focus on the relationship between text and image in books form young children, the role of the narrator in fairy tales written by authors, and the transformation of the hero in stories about children. The studies also deal with the influence of popular epics on the writing of fiction for girls together with approaches to the adaptation and retelling of myths, legends, fairy tales, tales and fables. Attention is also paid to comics, animated series, picture books and the relationship between literature and film as well as other media (e.g. CD-ROM productions for children). The conclusion focuses on literary-critical responses to juvenile literature in the Czech Republic and Slovakia.
Návaznosti
GA405/01/1270, projekt VaVNázev: Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 12:31