Informační systém MU
BENEŠ, Nikola, Jan KŘETÍNSKÝ, Kim G. LARSEN a Jiří SRBA. Checking Thorough Refinement on Modal Transition Systems Is EXPTIME-Complete. In Theoretical Aspects of Computing - ICTAC 2009, 6th International Colloquium, Kuala Lumpur, Malaysia, August 16-20, 2009. Proceedings. Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. s. 112-126. ISBN 978-3-642-03465-7. doi:10.1007/978-3-642-03466-4_7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Checking Thorough Refinement on Modal Transition Systems Is EXPTIME-Complete
Název česky Zevrubné zjemnění na modálních přechodových systémech je EXPTIME-úplný problém
Autoři BENEŠ, Nikola (203 Česká republika, domácí), Jan KŘETÍNSKÝ (203 Česká republika, garant, domácí), Kim G. LARSEN (208 Dánsko) a Jiří SRBA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Heidelberg, Theoretical Aspects of Computing - ICTAC 2009, 6th International Colloquium, Kuala Lumpur, Malaysia, August 16-20, 2009. Proceedings, od s. 112-126, 15 s. 2009.
Nakladatel Springer-Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Malajsie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00065771
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-03465-7
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03466-4_7
UT WoS 000269931000007
Klíčová slova anglicky compositional verification; modal transition systems; refinement
Štítky compositional verification, modal transition systems, REFINEMENT
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 30. 4. 2014 05:53.
Anotace
Modal transition systems (MTS), a specification formalism introduced more than 20 years ago, has recently received a considerable attention in several different areas. Many of the fundamental questions related to MTSs have already been answered. However, the problem of the exact computational complexity of thorough refinement checking between two finite MTSs remained unsolved and was repeatedly stated as an open problem. We settle down this question by showing EXPTIME-completeness of thorough refinement checking on finite MTSs. The upper-bound result relies on a novel algorithm running in single exponential time providing a direct goal-oriented way to decide thorough refinement. If the right-hand side MTS is moreover deterministic, or has a fixed size, the running time of the algorithm becomes polynomial. The lower-bound proof is achieved by reduction from the acceptance problem of alternating linear bounded automata and the problem remains EXPTIME-hard even if the left-hand side MTS is fixed.
Anotace česky
Modální přechodové systémy (MTS), specifikační formalismus zavedený před více než 20 lety, jsou nyní ve středu zájmů v řadě různých oblastí. Mnoho základních otázek o MTS již bylo zodpovězeno. Nicméně otázka přesné složitosti zevrubného zjemnění mezi dvěma konečnými MTS zůstala otevřená a byla opakována jako otevřený problém. Tuto otázku zodpovídáme důkazem EXPTIME-úplnosti tohoto problému. Horního odhadu je docíleno exponenciálním algoritmem. Navíc pokud je pravá strana deterministická nebo fixovaná, algoritmus se stává polynomiálním. Dolní odhad je dokázán redukcí z problému akceptace alternujícího lineáně ohraničeného automatu a problém zůstává EXPTIME-těžký, i pokud je levá strana fixována.
Návaznosti
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
1ET408050503, projekt VaVNázev: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Akademie věd ČR, Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
1M0545, projekt VaVNázev: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Institut Teoretické Informatiky
Zobrazeno: 21. 3. 2023 18:16