BENEŠOVÁ, Pavla. Využití prvků dramatické výchovy při práci s cizojazyčným textem u žáků s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití prvků dramatické výchovy při práci s cizojazyčným textem u žáků s SPU
Název anglicky Using of drama by textwork in foreign language teaching
Autoři BENEŠOVÁ, Pavla.
Vydání Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP, 2009.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky drama education; textwork; foreign language teaching
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., učo 15352. Změněno: 5. 1. 2010 11:24.
Anotace
Čtení v cizím jazyce, resp. porozumění cizojazyčnému textu, představuje jednu ze čtyř základních řečových dovedností, kterou si žáci ve výuce cizího jazyka osvojují. Pro žáky s SPU však právě čtení textů, ať už v mateřském nebo cizím jazyce, skrývá řadu úskalí. Cílem přednášky bylo nastínit jak základní výzkumné problémy, tak problémy, s kterými se můžeme při práci s cizojazyčnými texty v praxi u žáků s SPU setkat, a nabídnout možnosti využití prvků dramatické výchovy k jejich kompenzaci, řešení či odstranění.
Anotace anglicky
Foreign language reading comprehension is one of the four basic language skills acquired by pupils in foreign language classes. However, for pupils with learning disabilities, reading comprehension (in both foreign and mother tongue) represents a major obstacle. The aim of the lecture was to present particular current research issues and an outline of possible difficulties that can be encountered while dealing with reading texts in foreign language classes including pupils with learning disabilities, as well as to present several possibilities of utilizing elements of drama in education to compensate for, solve, or remediate these difficulties.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2020 19:00