JAKUBEC, Ondřej and Radka MILTOVÁ. Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600 (Elias Hauptner and Matouš Radouš - Painters of a Dying Time. Manneristic Epitaphs in the Czech Lands around the Year 1600). Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, vol. 57, No 2, p. 148-171, 23 pp. ISSN 0049-5123.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600
Name in Czech Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600
Name (in English) Elias Hauptner and Matouš Radouš - Painters of a Dying Time. Manneristic Epitaphs in the Czech Lands around the Year 1600
Authors JAKUBEC, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor) and Radka MILTOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Umění, Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 2009, 0049-5123.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00035678
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000266788300003
Keywords in English Renaissance epitaph; Hauptner; Radouš
Tags Hauptner, Radouš, Renaissance epitaph
Changed by Changed by: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., učo 108186. Changed: 28/3/2010 22:20.
Abstract
Studie analyzující pozdně renesanční malířstvou tvorbu epitafů olomouckého Eliase Hauptnera a chrudimského Matouše Radouše.
Abstract (in English)
The study deals with Late Renaissance painted epitaph of Elias Hauptner in Olomouc and Matthias Radouš in Chrudim around 1600.
PrintDisplayed: 2/10/2023 15:59