KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam výpovědí typu TO JÁ RÁD, TO MY JEN TAK, TO ONI VŽDYCKY (na materiále Českého národního korpusu). In MITTER, P. - TOŠKOVÁ, K. (eds.) Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerizta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 2009. s. 153-157, 5 s. ISBN 978-80-7414-131-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam výpovědí typu TO JÁ RÁD, TO MY JEN TAK, TO ONI VŽDYCKY (na materiále Českého národního korpusu)
Název česky Význam výpovědí typu TO JÁ RÁD, TO MY JEN TAK, TO ONI VŽDYCKY (na materiále Českého národního korpusu)
Název anglicky Force of sentences to já rád, to my jen tak, to oni vždycky apod. (in texts of Czech National Corpus)
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Ústí nad Labem, MITTER, P. - TOŠKOVÁ, K. (eds.) Ty, já a oni v jazyce a literatuře, od s. 153-157, 5 s. 2009.
Nakladatel Univerizta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00035699
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7414-131-7
Klíčová slova anglicky communication - Czech National Corpus - pronoun TO - personal pronoun - frequency - ellipsis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 26. 2. 2010 15:44.
Anotace
V rámci tématu Ty, já a oni v jazyce a v literatuře se zaměříme na krátké výpovědní formy s větnou strukturou to + osobní zájmeno + jen + výraz s adverbiálním významem, to + osobní zájmeno + výraz s adverbiálním významem, to + osobní zájmeno + rád. Navazují vždy na předchozí text a bývají založeny na elipse: Už jste toho pro nás tolik udělal. Ale to nic, to já rád. (tj. já jsem to udělal rád/to jsem udělal rád/udělal jsem to pro vás rád), Tak na to zapomeňte. To já nemyslel vážně. To já jen tak. (tj. to jsem řekl/říkal jen tak, popř. to jsem dělal jen tak). Český národní korpus umožňuje srovnat četnost výskytu jednotlivých osobních zájmen v pozici podmětu, jak jsou významy těchto výpovědí a s tím související jejich eliptické zjednodušení ovlivněny kontextem, situací, ale také zkušenostmi s výpověďmi se stejným nebo podobným významem, v nichž jsou užita slovesa, jakou úlohu v návaznosti výpovědí na předchozí text hraje zájmeno to, popř. zda mu mohou konkurovat jiná zájmena.
Anotace anglicky
The article deals with short sentence without verbs: to + personal pronoun + jen + vocable with adverbial meaning, to + personal pronoun + vocable with adverbial meaning, or to + personal pronoun + jen + adjective rád. Those sentences are contextual connected and Czech demonstrative to is referencing to the foregoing text. The Czech National Corpus supports to find which personal pronouns are the most frequent in those sentences, what kinds of verbs are usually eliminated and we can get to know reference meaning of the demonstrative to.
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2019 03:16