MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA
Name in Czech Potřeby a možnosti přírodovědně-technckého vzdělávání v Keni
Authors MILÉŘ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Ústí nad Labem, Strategie technického vzdělávání v reflexi doby, 68 pp. 2009.
Publisher FVTM UJEP
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00035708
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-126-3
Keywords in English education; science; technology; curriculum; hands-on science; Kenya; Africa
Tags Africa, curriculum, Education, hands-on science, Kenya, science, technology
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 9/6/2009 22:28.
Abstract
Kenya, like other African countries, is currently facing poverty, unemployment, poor infrastructure, destruction of the environment and many health issues. These challenges become more urgent than ever because of high population growth, climate change consequences and worldwide economic crisis. To combat these challenges Kenya will need its own engineers, constructors, biotechology specialists as well as the public properly educated in science and technology. Kenyan schools usually struggle to get basic equipment and textbooks. There is an opportunity to teach hands-on science using simple and cheap equipment made of available materials. Specially renewable energy sources should be taught at primary and secondary schools. Hand made equipment using solar, water and wind energy can be used for simple laboratory investigations and measurements. It is necessary to increase awareness of importance of science and technology in daily life of Kenyan people.
Abstract (in Czech)
Keňa, stejně jako jiné africké země, v současné době čelí chudobě, nezaměstnanosti, potýká se špatnou infrastrukturou, ničením životního prostředí a mnoha zdravotními problémy. Tyto výzvy jsou stále naléhavější díky vysokému populačnímu růstu, klimatickým změnám a důsledkům celosvětové hospodářské krize. Z toho důvodu Keňa potřebuje vlastní kvalitní techniky, konstruktéry, biotechology, i veřejnost gramotnou v oblasti vědy a techniky. Nabízí se možnost učit přírodovědu v keňských školách pomocí jednoduchých a levných zařízení vyrobených z dostupných materiálů. Zvláště obnovitelné zdroje energie by měly být vyučovány na základních a středních školách. Je nutné zvýšit povědomí o významu vědy a techniky pro každodenní život keňských obyvatel.
PrintDisplayed: 28/3/2023 23:43