BLAŽKOVÁ, Růžena a Irena BUDÍNOVÁ. Kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků. In Výchova a nadání II. první. Brno: masarykova univerzita, 2008. s. 76-84. Výzkumné zprávy č. 4. ISBN 978-80-7392-055-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků
Název česky Kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků
Název anglicky Cascades tasks as a means of developing mathematical talent of pupils
Autoři BLAŽKOVÁ, Růžena (203 Česká republika, garant, domácí) a Irena BUDÍNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Výchova a nadání II, od s. 76-84, 9 s. Výzkumné zprávy č. 4, 2008.
Nakladatel masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00051158
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-055-5
Klíčová slova česky kaskády matematických úloh; nadaní žáci
Klíčová slova anglicky Cascades tasks; mathematical talent of pupils
Štítky cascades tasks, mathematical talent of pupils
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Růžena Blažková, CSc., učo 310. Změněno: 30. 3. 2012 09:15.
Anotace
Při výzkumné práci s nadanými žáky v matematice využíváme úloh, které jsou myšlenkově náročnější a poskytnou žákům možnost experimentování, objevování, hledání zákonitostí. V příspěvku nabízíme úlohy z různých témat matematického učiva.
Anotace anglicky
Research working with gifted students in mathematics we use tasks that are challenging and provide psycho pupils the possibility of experimentation, discovery, search laws. The offer of the role of various topics of mathematical curriculum.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2021 05:45