MIKULÍK, Robert, David GOLDEMUND, Michal REIF, Petr AULICKÝ a Petr KRUPA. Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis. Stroke. USA, 2009, roč. 40, č. 3, s. 868-872. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.108.532572.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis
Název česky Výsledný stav u pacientů s negativní CT-angiografií, kteří byly léčení intravenozní trombolýzou
Autoři MIKULÍK, Robert (203 Česká republika, garant, domácí), David GOLDEMUND (203 Česká republika, domácí), Michal REIF (203 Česká republika), Petr AULICKÝ (203 Česká republika) a Petr KRUPA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Stroke, USA, 2009, 0039-2499.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 7.041
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00051165
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.108.532572
UT WoS 000263590200048
Klíčová slova česky CT-angiorafie, výsledný stav, CMP, trombolýza
Klíčová slova anglicky CT angiography; outcome; stroke care; thrombolysis
Štítky CT angiography, outcome, stroke care, thrombolysis
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 20. 4. 2012 11:00.
Anotace
Background and Purpose - Stroke patients without evidence of arterial occlusion may not be suitable candidates for thrombolytic therapy. In our study, we investigated the outcomes of patients with negative CT angiography results for arterial occlusion. Methods - The study included patients treated within 3 hours after symptom onset with intravenous thrombolysis for significant neurological deficit between August 2003 and June 2007. All of the patients were documented with negative CT angiography results for arterial occlusion by independent reviews. Outcome measurements included modified Rankin score at 3 months, incidence of intracranial hemorrhage, and infarction volume on control CT. The predictors of unfavorable outcome (modified Rankin score, 2 - 6) were identified by multivariate logistic regression. Results - Altogether, 173 patients received intravenous thrombolysis; of those, 138 underwent CT angiography. The CT angiography results were negative for arterial occlusion in 39 (28%) of the patients: mean age, 71+/-10 years; 16 (41%) female; median baseline NIHSS, 11. At 3 months, modified Rankin score of 0 to 1 was achieved in 18 (46%) of the patients; 6 (15%) died; and 3 (8%) had symptomatic parenchymal hemorrhage. The median infarct volume was 1.5 cm(3). The independent predictors of unfavorable clinical outcome were higher age (OR, 1.1; 95% CI, 1.01-1.27), and baseline NIHSS more than 12;2 (OR, 18.8; 95% CI, 1.4 to 261). One patient had encephalitis diagnosed. Conclusions - Negative baseline CT angiography is not uncommon. The risk of intracerebral hemorrhage after thrombolytic therapy for patients without evidence of arterial occlusion is similar to the risk carried in an unselected patient population. Given the prognosis, thrombolytic therapy seems justified; however, etiology other than stroke should be considered.
Anotace česky
Úvod: Pacient s CMP, kteří nemají prokázán uzávěr intrakraniální tepny nemusí být vhodnými kandidáti trombolytické terapie. V naší studii jsme zjišťovali výsledný stav u pacientů, kteří neměli intrakraniální uzávěru na CT-angiografii. Metodologie: Do studie byli zařazeni všichni pacienti léčení intravenózní trombolýzou do 3 hodin od vzniku příznaků. Všichni pacienti měli významný neurologický deficit a byli léčení mezi srpnem 2003 a červnem 2007. Všichni pacienti měli dokumentován normální nález na vstupní CT-angiografii nezávislým hodnocením. Výsledný stav byl hodnocen podle modifikované Rankinovy škály za 3 měsíce, incidence intrakraniálních krvácení a velikosti infarktu na kontrolním CT. Prediktory nepříznivého výsledného stavu byly hodnoceny (modifikovaná Rankinova škála 2 - 6) pomocí vícerozměrné logistické regrese. Výsledky: Celkem 173 pacientů bylo léčených intravenózní trombolýzou. Z nich, 138 mělo CT-angiografii. CT-angiografie byla negativní v 39 (28%) případech: průměrný vek, 71+/-10 let; 16 (41%) žen; medián vstupního NIHSS, 11. Ve 3 měsících, 18 (46%) pacientů mělo modifikovaná Rankinova škála 0-1; 6 (15%) pacientů zemřelo a 3 (8%) měli symptomatické intracerebrálním krvácení. Velikost infarktu byl 1.5 cm(3). Nezávislými prediktory nepříznivého výsledného stavu byl vyšší věk (OR, 1.1; 95% CI, 1.01-1.27) a vstupní NIHSS více než 12;2 (OR, 18.8; 95% CI, 1.4 to 261). Jeden pacient měl diagnostikovánu encefalitidu. Závěr: Negativní CT angiografie je častá u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Riziko intracerebrálního krvácení u pacientů s normální CT angiografií je obdobné jako u ostatních pacientů. Vzhledem k prognóze pacientů je indikace intravenózní trombolýzy opodstatněná, nicméně je potřeba zvažovat jinou diagnózu než mozkový infarkt
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 13:13