SVOBODOVÁ, Hana. Vazby a průniky netradičních rozvojových aktivit ve venkovském prostoru (Links and intersections of innovative development activities in rural areas). In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 240-245. ISBN 978-80-210-4883-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vazby a průniky netradičních rozvojových aktivit ve venkovském prostoru
Name (in English) Links and intersections of innovative development activities in rural areas
Authors SVOBODOVÁ, Hana.
Edition Brno, XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, p. 240-245, 6 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4883-6
Keywords (in Czech) rozvoj venkova; venkovský prostor; aktér; místní produkt
Keywords in English rural development; rural area; participant of development; local product
Tags local product, participant of development, rural area, rural development
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:08.
Abstract
Rozvoj jednotlivých složek venkova je ovlivňován celou řadou aktérů na různých hierarchických úrovních. Úroveň národní a krajská však především stanovují rámec pro rozvoj venkova, konkrétní aktivity jsou záležitostí aktérů na úrovni lokální. Cílem tohoto příspěvku je představit jednotlivé složky venkova, které je mohou ovlivňovat místní aktéři, a zachytit jejich vzájemnou provázanost z hlediska možných rozvojových směrů.
Abstract (in English)
Development of segments of rural areas is influenced by many participants on different hierarchical levels. National and regional level set the main frame of rural development; concrete activities are matter of participants on local level. Aim of this paper is to introduce segments of rural areas which could be influenced by local participants and demonstrate their mutual connections from the view of the development ways.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:07, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.doc
File type
Word (application/msword)
Size
98,5 KB
Hash md5
b0cbacdbb4451723a8eb183fcf9aa217
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:07

Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
22,4 KB
Hash md5
6be13cc30b184621df989387d71b60e9
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:08

Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/837207/Vazby_a_pruniky_netradicnich_rozvojovych_aktivit_ve_venkovskem_prostoru.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
316,8 KB
Hash md5
5ef864d93c6d105089d6af37bf144fd4
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:09
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6. 2. 2023 21:36