SNUSTAD, D. Peter and Michael J. SIMMONS. Genetika. Translated by Jiřina Relichová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 871 pp. ISBN 978-80-210-4852-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Genetika
Authors SNUSTAD, D. Peter and Michael J. SIMMONS.
Translated by Jiřina Relichová.
Edition 1. vyd. Brno, 871 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-4852-2
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 8/9/2016 14:54.
Abstract
Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost. Na základní úrovni se genetika stala klíčovou vědou – někteří by řekli jedinou klíčovou vědou – celé biologie. Cílem nového vydání učebnice je tudíž poskytnout studentům srozumitelný a aktuální úvod do této významné vědy v celé její dnešní šíři. Didakticky propracovaná učebnice vyváženě pokrývá všechny oblasti genetiky – od obecné přes molekulární, vývojovou, evoluční až po populační – a také aplikace molekulární genetiky, genomiku a další. České vydání navíc obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 1866 Pokusy s hybridy rostlin.
PrintDisplayed: 11/12/2019 03:58