JHERING, Rudolf von. Boj o právo ; Právní věda všedního dne. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 154 s. ISBN 9788073801021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Boj o právo ; Právní věda všedního dne
Authors JHERING, Rudolf von.
Edition Plzeň, 154 s. 2009.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073801021
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:09.
PrintDisplayed: 9/3/2021 05:25