Informační systém MU
FLASAR, Jan, Vít KOVALČÍK and Jiří SOCHOR. An Improved Precise Multi-contact Haptic Visualization. In Theory and Practice of Computer Graphics 2009. TU Braunschweig, Germany: Eurographics Association, 2009. p. 1-8, 8 pp. ISBN 978-3-905673-71-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An Improved Precise Multi-contact Haptic Visualization
Name in Czech Vylepšená přesná vícekontaktní haptická vizualizace
Authors FLASAR, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Vít KOVALČÍK (203 Czech Republic) and Jiří SOCHOR (203 Czech Republic).
Edition TU Braunschweig, Germany, Theory and Practice of Computer Graphics 2009, p. 1-8, 8 pp. 2009.
Publisher Eurographics Association
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00035860
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-905673-71-5
Keywords (in Czech) haptika; vícekontaktní; přesný; kontakt
Keywords in English haptics; multi-contact; precise; real-time; contact
Tags contact, haptics, multi-contact, precise, real-time
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D., učo 4269. Changed: 22/6/2009 09:45.
Abstract
We present an improved multi-contact haptic visualization method based on the Spatialized Normal Cone Hierarchies (SNCH). Though this approach is not entirely new, we have implemented several improvements in order to significantly increase precision and robustness over the previous method. As a consequence we are able to simulate much harder surfaces and give users the chance to feel smaller features on the surface compared to the original approach. This was achieved mostly by using more precise triangle to triangle distance calculations and a different triangle visibility algorithm. As these computations are expensive, we have also developed a new technique to reduce the number of calculations required. Currently, our algorithm is capable of visualizing haptic interactions between two 3D models consisting of tens of thousands of triangles. The simulation is performed in real-time and is seamlessly integrated into a virtual-reality component-based system named VRECKO.
Abstract (in Czech)
Představujeme vylepšenou vícekontaktní haptickou vizualizační metodu založenou na "Spatialized Normal Cone Hierarchies" (SNCH). Ačkoli tento přístup není zcela nový, implementovali jsme několik rozšíření za účelem výraznéo zvýšení přesnosti a robustnosti vzhledem k předchozí metodě. Díky tomu jsme schopni simulovat výrazně tvrdší povrchy a umožnit uživatelům cítí mnohem menší detaily na povrchu. Tohoto bylo dosaženo zejména použitím přesných výpočtů pro vzdálenosti mezi trojúhleníky a novým "viditelnostním" algoritmem. Kvůli náročnosti těchto výpočtů jsme také vyvinuli novou techniku pro redukci nutných výpočtů. V současné době je náš algoritmus schopný vizualizovat haptické interake mezi modely o řádově desetitisících trojúhelnících. Simulace je prováděna v reálném čase a je integrována do našeho komponentového systému nazvaného VRECKO.
Links
LC06008, research and development projectName: Centrum počítačové grafiky (Acronym: CPG)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
Displayed: 24/3/2019 16:39