LASÁK, Jan. Věcná břemena - § 151n . § 151p. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. s. 525 - 571, 46 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Věcná břemena - § 151n . § 151p
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání 1. vydání. Praha, Občanský zákoník. Komentář. I. díl, od s. 525 - 571, 46 s. 2009.
Nakladatel Wolters Kluwer Česká republika
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7357-395-9
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 22. 6. 2009 12:57.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2020 20:51