LASÁK, Jan. Veřejná soutěž - § 847 - § 849. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009. s. 1554 - 1564, 10 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Veřejná soutěž - § 847 - § 849
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání 1. vydání. Praha, Občanský zákoník. Komentář. II. díl, od s. 1554 - 1564, 10 s. 2009.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7357-395-9
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 22. 6. 2009 13:04.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 01:00