RADOVÁ, Irena. (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 448 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (ed.). Laetae segetes iterum
Název česky Laetae segetes iterum
Název anglicky Laetae segetes iterum
Autoři RADOVÁ, Irena (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, 448 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00028025
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4775-4
Klíčová slova česky Klasická filologie; byzantologie; neogrécistika
Klíčová slova anglicky Classical studies; byzantine studies; Modern Greek studies
Štítky byzantine studies, Classical studies, Modern Greek studies
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Změněno: 22. 6. 2009 13:17.
Anotace
Die Sammelschrift bringt über 40 Beiträge von der internationalen Konferenz "Laetae segetes iterum", die im Universitätszentrum der Masaryk-Universität in Telč veranstaltet wurde. Die Konferenz war für die Doktoranden bestimmt, welche sich in ihrer Forschung mit der Klassischen Philologie, dem Mittel- und Neulatein sowie mit der Byzantinistik und Neogräzistik beschäftigen. Diese Konferenz knüpft an das vorherige internationale Treffen "Laetae segetes" an, welches das im 2005 in Brünn veranstaltet wurde hat und an welchem die jungen Doktoratstudenten der Brünner und Wiener Universität teilgenommen haben. Diesmal wurden aber noch andere mitteleuropäische Universitäten zur Mitarbeit eingeladen, sodass etwa 60 junge Wissenschaftler von den Universitäten in Bratislava, Brünn, Budapest, Prag, Piliscaba, Szeged, Wroclaw und Wien die Ergebnisse ihrer Forschung in Telč vorgestellt haben. Die Verhandlungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Latein gewesen. Die Sammelschrift ist in vier Sektionen geteilt: Antike Literatur, Geschichte der Antike, Byzantologie, Neogräzistik.
Anotace česky
Sborník představuje přes čtyřicet příspěvků z konference pořádané Ústavem klasických studií FF MU. Na této akci, v pořadí již druhé s názvem Laetae segetes, prezentovali výsledky své práce studenti doktorského studia. Konference proběhla v říjnu 2007 v univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Program byl tematicky rozdělen do čtyř sekcí: antická literatura, dějiny starověku, latinský středověk a byzantologie a novořecká studia. Každou sekci uvedl delší přednáškou renomovaný odborník v daném oboru, i tyto přednášky jsou ve sborníku zahrnuty.
Anotace anglicky
The proceedings contain over 40 papers from the international conference entitled "Laetae segetes iterum" which took place at the university centre of the Masaryk University in Telč in October 2007. This meeting was organized by the Department of Classical Studies as a continuation of a very successful international meeting of the doctoral students from Masaryk- a and Vienna-University held in 2005. This time, however, the conference was organised in cooperation also with a number of other institutes of several Central European universities such as the University in Brno, Bratislava, Budapest, Prag, Piliscsaba, Szeged, Vienna and Wrocław. There were following official languages at the conference: German, English, French, Italian and Latin. The proceedings are divided into four sections: Classical Literature, History of Antiquity, Byzantine Studies and Modern Greek Studies.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2024 19:30