SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From Minds to Pixels and Back
Name in Czech Od myšlenky v hlavě na papír a zpět
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, xvi+209, habilitation thesis, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024492
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) soutěživé vzory; kontextově-citlivé vzory; strojové učení; jazykové inženýrství; dělení slov; segmentace [thajského textu]; desambiguace; digitizace; digitální knihovny; automatická klasifikace;
Keywords in English competing patterns;context-sensitive patterns;machine learning;natural language engineering;hyphenation; [Thai text] segmentation;disambiguation;part of speech tagging;digitization;digital libraries;navigation;hypertext;MSC;text classification
Tags competing patterns, context-sensitive patterns, digital libraries, digitization, disambiguation, hypertext, hyphenation, machine learning, MSC, natural language engineering, navigation, part of speech tagging, text classification, [Thai text] segmentation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 23/6/2009 13:52.
Abstract
This cumulative work consists of my papers in the areas of electronic document preparation---from authors' minds to the pixels on paper or screen---and digitization---from the scanned papers back to the minds of scholars via the structured digital library. In the first part of this thesis, a short overview of the papers and topics tackled is given. The second part consist of a series of eight published papers that describe problems addressed: applications of competing patterns and related learning methods in areas of hyphenation, the hyphenation of compound words and, for example, the segmentation of Thai texts. A method of single-source publishing for various output media is developed and shown. The third part consist of a series of six papers and drafts with topics in the areas of digitization, optical character recognition, digital library preparation and the automated classification of digitized papers.
Abstract (in Czech)
Tato souborná práce sestává z~prací v~oblastech elektronického publikování (zpracování dat na cestě z~autorovy hlavy až na bitmapu na papíře či na obrazovce monitoru) a digitalizace (zpracování dat opačným směrem). Úvodní část práce je úvodem do problematiky a komentářem k~předkládaným článkům. Druhá část obsahuje soubor osmi článků z oblastí aplikace soutěživých vzorů a metod strojového učení pro učení dělení slov, dělení složených slov či segmentace textu v thajštině. Jedna z~prací se věnuje publikování do více výstupních formátů z~jednoho zdroje. Třetí část obsahuje šest článků z~oblastí digitalizace odborných textů, rozpoznávání matematických textů, budování digitální knihovny odborných matematických publikací a automatické klasifikace matematických textů.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 27/5/2020 15:58