RADOVÁ, Irena. Bibliografie (Bibliography). In CONTE, G. B. Dějiny římské literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2008. p. 682-704. Druhé, revidované a doplněné vydání. ISBN 978-80-86791-57-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bibliografie
Name in Czech Bibliografie
Name (in English) Bibliography
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Dějiny římské literatury, p. 682-704, 23 pp. Druhé, revidované a doplněné vydání. 2008.
Publisher Koniasch Latin Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00028034
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86791-57-9
Keywords (in Czech) Bibliograie; římská literatura
Keywords in English Bibliography; Roman Literature
Tags bibliography, Roman Literature
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 24/6/2009 10:57.
Abstract
Výběrová bibliografie k římské literatuře od preliterárního období až po začátek středověku.
Abstract (in English)
Selective bibliography to the Roman literature from the preliterary period to the beginnings of the Middle Ages.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 21/1/2021 10:43