HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, vol. 9, No 3, p. 1355-1369. ISSN 1424-8220.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance
Name in Czech Studium interakcí mezi metalothioneinem a cisplatinou pomocí DPV Brdičkovy reakce a křemenných krystalových mikrovah
Authors HÚSKA, Dalibor (203 Czech Republic), Ivo FABRIK (203 Czech Republic), Jiří BALOUN (203 Czech Republic), Vojtěch ADAM (203 Czech Republic), Michal MASAŘÍK (203 Czech Republic, guarantor), Jaromír HUBÁLEK (203 Czech Republic), Anna VAŠKŮ (203 Czech Republic), Libuše TRNKOVÁ (203 Czech Republic), Aleš HORNA (203 Czech Republic), Ladislav ZEMAN (203 Czech Republic) and René KIZEK (203 Czech Republic).
Edition Sensors, Basel, Switzerland, MDPI, 2009, 1424-8220.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.821
RIV identification code RIV/00216224:14110/09:00036008
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000264572700005
Keywords (in Czech) Rakovina; Metalothionein; Interakce protein-léčivo; Voltametrie; Brdičkova reakce; Křemenné krystalové mikrováhy
Keywords in English Cancer; Metallothionein; Cisplatin; Protein-Drug Interaction; Voltammetry; Brdicka's reaction; Quartz Crystal Microbalance
Tags Brdicka's reaction, cancer, cisplatin, metallothionein, Protein-Drug Interaction, Quartz crystal microbalance, Voltammetry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Changed: 25/6/2009 11:18.
Abstract
The interactions between metallothionein (MT) and cisplatin were determined by the adsorptive transfer stripping technique coupled with the differential pulse votlammetry Brdicka's reaction. The signals related to the MT-cisplatin complex appeared at -0.9 V. The formation of this complex depended on the time of interaction between cisplatin and MT. The complex formation was consequently confirmed by quartz crystal microbalance analyses. The formation of this complex was detectable even after a 20 s long interaction. Moreover, we detected presence of MT-cisplatin complex in the blood of male rats treated with this drug.
Abstract (in Czech)
V této práci byla studována interakce mezi metalothioneinem (MT) a cisplatinou pomocí elektrochemických metodik - DPV, Brdičkova reakce. Signály odpovědné za komplex MT-cisplatina se objevuje v okolí -0.9 V. Tvorba komplexu MT-cisplatina je na čase závislá a byla sledována pomocí křemenných krystalových mikrovah (QCM). Po 20 sekundách jsme mohli pozorovat již zřetelnou změnu, která odpovídá tvorbě komplexu. Navíc jsme stanovovali tento komplex v krvi potkanů, kteří byli léčeni cisplatinou.
PrintDisplayed: 22/7/2024 06:19