LOUDOVÁ, Kateřina. Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose. In Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki). 1. vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2009. s. 296-312, 17 s. ISBN 978-960-231-133-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose
Název česky Textové markery v raně byzantské narativní próze
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Thessaloniki, Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki), od s. 296-312, 17 s. 2009.
Nakladatel Aristotle University of Thessaloniki
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00042599
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-960-231-133-2
ISSN 1106-9325
Klíčová slova česky Malalova kronika; spojovací částice; textové markery; pragmatická funkce; variabilita; frekvence
Klíčová slova anglicky Malalas's Chronicle; connective particles; discourse markers; pragmatic function; variability; frequency
Štítky connective particles, discourse markers, frequency, Malalas's Chronicle, pragmatic function, variability
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Změněno: 30. 1. 2013 18:55.
Anotace
The paper provides an analysis of the pragmatic function, frequency and variability of discourse markers (the so-called connective particles) in the Early Byzantine Chronicle of John Malalas (6th cent. A.D.). The areas of prime concern are the following ones: a) decrease in the variability of connective particles when compared to the Classical period works, b) changes in the range of interpretations of the relationship between discourse segments linked by the old connective particles when compared to the Classical period, c) usage of discourse markers newly formed in post-Classical period and their pragmatic function in the discourse structure of the Chronicle. Finally, the problem of Malalas's language register, as far as discourse marker analysis is concerned, is illustrated.
Anotace česky
Článek provádí analýzu pragmatické funkce, frekvence a variability textových markerů (tzv. spojovací částice) v raně byzantské kronice Ioanna Malala (6. stol. n.l.). Pozornost je věnována především: a) poklesu variability spojovacích částic vzhledem k dílům klasického období, b) změnám v oblasti interpretace vztahu mezi textovými segmenty spojenými klasickými spojovacími částicemi ve srovnání s klasickým obdobím, c) užití textových markerů nově zformovaných v poklasickém období a jejich pragmatické funkci v Kronice. V závěru je diskutována problematika Malalova jazykového registru ve vztahu k analýze textových markerů.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 04:03