LOUDOVÁ, Kateřina. Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose. In Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki). 1. vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2009. p. 296-312. ISBN 978-960-231-133-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose
Name in Czech Textové markery v raně byzantské narativní próze
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Thessaloniki, Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki), p. 296-312, 17 pp. 2009.
Publisher Aristotle University of Thessaloniki
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Greece
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00042599
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-960-231-133-2
ISSN 1106-9325
Keywords (in Czech) Malalova kronika; spojovací částice; textové markery; pragmatická funkce; variabilita; frekvence
Keywords in English Malalas's Chronicle; connective particles; discourse markers; pragmatic function; variability; frequency
Tags connective particles, discourse markers, frequency, Malalas's Chronicle, pragmatic function, variability
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 30/1/2013 18:55.
Abstract
The paper provides an analysis of the pragmatic function, frequency and variability of discourse markers (the so-called connective particles) in the Early Byzantine Chronicle of John Malalas (6th cent. A.D.). The areas of prime concern are the following ones: a) decrease in the variability of connective particles when compared to the Classical period works, b) changes in the range of interpretations of the relationship between discourse segments linked by the old connective particles when compared to the Classical period, c) usage of discourse markers newly formed in post-Classical period and their pragmatic function in the discourse structure of the Chronicle. Finally, the problem of Malalas's language register, as far as discourse marker analysis is concerned, is illustrated.
Abstract (in Czech)
Článek provádí analýzu pragmatické funkce, frekvence a variability textových markerů (tzv. spojovací částice) v raně byzantské kronice Ioanna Malala (6. stol. n.l.). Pozornost je věnována především: a) poklesu variability spojovacích částic vzhledem k dílům klasického období, b) změnám v oblasti interpretace vztahu mezi textovými segmenty spojenými klasickými spojovacími částicemi ve srovnání s klasickým obdobím, c) užití textových markerů nově zformovaných v poklasickém období a jejich pragmatické funkci v Kronice. V závěru je diskutována problematika Malalova jazykového registru ve vztahu k analýze textových markerů.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 23/3/2023 09:54