LOUDOVÁ, Kateřina. Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. (Czech Journey to Modern Greece and Back or Why Greek Donkeys Do Not Turn Right, in: Epea pteroenta. Festschrift in Honour of Růžena Dostálová.). In Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. 1st ed. Brno: Host, 2009. p. 210-221. ISBN 978-80-7294-320-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám.
Name in Czech Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám.
Name (in English) Czech Journey to Modern Greece and Back or Why Greek Donkeys Do Not Turn Right, in: Epea pteroenta. Festschrift in Honour of Růžena Dostálová.
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám, p. 210-221, 12 pp. 2009.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00042602
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-320-3
Keywords (in Czech) České národní obrození; novořečtina; učebnice novořečtiny
Keywords in English Czech National Revival; Modern Greek language; textbook of Modern Greek
Tags Czech National Revival, Modern Greek language, textbook of Modern Greek
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 30/1/2013 18:54.
Abstract
Česká odborná i laická veřejnost získala první příležitost seznámit se s Řeckem "nové doby" až ve 2. polovině 19. století, a to prostřednictvím klasických filologů díky jejich studijním cestám do Řecka. Dva čeští klasičtí filologové, Jan Korec a Vladislav Kalousek, zveřejnili několik statí věnovaných speciálně novořečtině. Jejich "klasicko-filologický" pohled na moderní jazyk ovlivněný současně nacionalismem vrcholného národního obrození poskytuje zajímavé svědectví o prvotním zájmu vědecké obce o novořečtinu v Čechách. Ve stejné době jako tyto vědecké pokusy o vysvětlení moderní podoby novořečtiny se objevuje také první učebnice novořečtiny v Čechách, a to z pera brněnského jazykovědce-amatéra Františka Vymazala pod názvem "Novořecky snadno a rychle" (1897).
Abstract (in English)
Czech public, both scholarly and lay, did not acquire the first opportunity to get to know "modern-time" Greece until the 2nd half of the 19th century, and did so by means of classical philologists during their study trips to Greece. Two Czech classical philologists, Jan Korec and Vladislav Kalousek, published a few essays dedicated especially to Modern Greek language. Their "classical-philological" view of Modern Greek language, influenced simultaneously by the nationalism of the peak of the National Revival, provides an interesting evidence of primary interest in Modern Greek language in Czech scholarly community. At the same time as these scholarly attempts to explain the modern form of Greek language, the first textbook of Modern Greek appears in the area of today's Czech Republic. Written by an amateur-linguist František Vymazal from Brno, it is called Novořecky snadno a rychle (Easy and Quick Modern Greek) (1897).
PrintDisplayed: 23/3/2023 08:30