CACEK, Jan and Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink (Static versus dynamic stretching). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 6, p. 26-28, 32 pp. ISSN 0323-1364.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Statický versus dynamický strečink
Name (in English) Static versus dynamic stretching
Authors CACEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor) and Hana BUBNÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Atletika, Praha 4, Česká atletika s.r.o. 2009, 0323-1364.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/09:00036054
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) Atletika - strečink - statický - dynamický - efekt - rozdíly
Keywords in English Atletika - stretching - static - dynamic - effect - differences
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 29/3/2010 13:58.
Abstract
Autoři se v článku zabývají problematikou využívání statického a dynamického strečinku v atletice z hlediska jeho efektivity. Na základě rešerše literatury doporučují využít ve fázi warm-up strečink dynamický, po absolvování závodů a tréninku potom strečink statický.
Abstract (in English)
Authors in the article dealing with the use of static and dynamic stretching in Athletics in terms of its effectiveness. Based on the research literature recommends the use of warm-up phase of dynamic stretching, after race or athletic training reccomend static stretching.
PrintDisplayed: 20/1/2021 02:30