GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning a sémantika
Name in Czech E-learning a sémantika
Name (in English) E-learning and semantics
Authors GREGAR, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) and Tomáš PITNER (203 Czech Republic).
Edition Brno, Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009, p. 214-219, 6 pp. 2009.
Publisher vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028520
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4878-2
Keywords (in Czech) metadata; správa znalostí; tagování; Web 2.0; ontologie; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; vizualizace; Fresnel; sémantika; RDFS
Keywords in English metadata; knowledge management; tagging; Web 2.0; ontology; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; visualization; Fresnel; semantics; RDFS
Tags Deep Thought, Fresnel, knowledge management, metadata, ontology, plug-in, RDFS, semantics, tagging, visualization, Web 2.0, Wiki, XML
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Changed: 28/6/2009 15:55.
Abstract
Existuje mnoho projektů, které se zabývají sémantikou dokumentů. Problémem je jejich reálná použitelnost. Jen málo aplikací je opravdu použitelných pro nespecializované uživatele, a ještě méně v oblasti elektronické podpory výuky. V tomto článku chceme představit rámec spolupracujících nástrojů, které pracují se sémantikou dokumentů, a problémem extrakce, ukládání a zobrazení sémantiky.
Abstract (in English)
There are plenty of projects aimed at incorporating semantic information into present day document processing. The main problem is their real-world usability. There are only a few really usable end-user applications on the web. And even fewer in the area of e-learning. In this paper we would like to analyze this state and introduce a framework of cooperating tools which work with the document semantics, on the problems of its extraction, storing, visualizing. Image semantics extraction is emphased more.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 20/7/2024 20:38