GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lightweight Document Semantics Processing in E-learning
Name in Czech Lehké zpracování sémantiky dokumentu pro e-learning
Authors GREGAR, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) and Tomáš PITNER (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Graz, Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies, p. 379-384, 6 pp. 2009.
Publisher Verlag der Technischen Universität Graz
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028521
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-85125-060-2
Keywords (in Czech) metadata; e-learning; Web 2.0; tagování; sémantika; ontologie; RDFS; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; vizualizace; Fresnel
Keywords in English metadata; e-learning; Web 2.0; tagging; semantics; ontology; RDFS; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; visualization; Fresnel
Tags Deep Thought, e-learning, Fresnel, metadata, ontology, plug-in, RDFS, semantics, tagging, visualization, Web 2.0, Wiki, XML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Changed: 28/10/2009 15:54.
Abstract
There are plenty of projects aimed at incorporating semantic information into present day document processing. The main problem is their real-world usability. E-learning is one of the areas which can take advantage of the semantically described documents. In this paper we would like to introduce a framework of cooperating tools which can help extract, store, visualize semantics in this area.
Abstract (in Czech)
Existuje velké množství projektů, které se zabývají zakomponováním sémantických informací ve zpracování dokumentů. Problémem je jejich reální využití. E-learning je jednou z oblastí, kde je sémantický popis dokumentů přínosem. V tomto článku bychom rádi představili rámec spolupracujících nástrojů pro extrakci, uložení a vizualizaci sémantiky v této oblasti.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 20/7/2024 20:53