Informační systém MU
GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Deep Thought. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deep Thought
Name in Czech Deep Thought
Name (in English) Deep Thought
Authors GREGAR, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) and Radka POSPÍŠILOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00028522
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) Deep Thought; e-learning; Python; tagging; Trac; visualization; wiki; XML
Keywords in English Deep Thought; e-learning; Python; tagging; Trac; visualization; wiki; XML
Technical parameters Python, PostgreSQL
Tags Deep Thought, e-learning, Python, tagging, Trac, visualization, Wiki, XML
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Changed: 13/10/2009 18:20.
Abstract
Systém pro správu více projektů. Založen na systému Trac, propojen s existujícími a na FI MU používanými technologiemi.
Abstract (in English)
Multiple project management system. Based on Trac System, connected with existing technologies, used at FI MU.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
Displayed: 15/7/2024 06:32