GJURIČOVÁ, Šárka and Jiří KUBIČKA. Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. ISBN 9788024723907.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy
Authors GJURIČOVÁ, Šárka and Jiří KUBIČKA.
Edition 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha, 280 s. 2009.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024723907
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/2/2021 04:46.
PrintDisplayed: 21/4/2021 13:14