KUPCEVIČOVÁ, Jelena and Vítězslav VILÍMEK. Ruská řečová etiketa. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 165 s. ISBN 8073682486.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ruská řečová etiketa
Authors KUPCEVIČOVÁ, Jelena and Vítězslav VILÍMEK.
Edition Vyd. 2., přeprac. a dopl. Ostrava, 165 s. 2006.
Publisher Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Other information
ISBN 8073682486
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:09.
PrintDisplayed: 4/8/2020 12:46